Algemene voorwaarden
WESOCIALCOMPANY B.V. [HANDELT ONDER WESOCIALMEN50+]

ARTIKEL 1: DE OVEREENKOMST 
1.1 Aanmelding voor één van onze programma’s (specifiek The Social Gym) aangeboden door WeSocialMEN50+ B.V. (WSM50+), betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
1.2 WSM50+ behoudt zich het recht om deelnemers van onze programma’s te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. 

ARTIKEL 2: DE SERVICES
De training The Social Gym wordt in het Nederlands gegeven en bestaat uit onderstaande elementen:

A. Toegang tot het online videoplatform middels persoonlijke inloggegevens;
B. Een persoonlijke coach voor 13 online 1-op-1 sessies waarmee je gemiddeld elke twee weken contact hebt;
C. Twee live Q&A calls per week voor directe feedback of antwoord op je vragen;
D. Het WhatsApp-nummer van WeSocialMEN voor directe feedback;
E. De The Social Gym besloten FB-groep.

ARTIKEL 3: HUISREGELS
3.1 Tijdens de 1-op-1 sessies staat de mobiele telefoon uit tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 4: END USER LICENTIE
4.1 De member is de persoonlijke eigenaar van de WeSocialMEN50plus.com End User licentie. Dit betekent dat hij gebruik maakt van de in leden 1.A. t/m 1.E. omschreven services. Het bedrijf benadrukt dat deze licentie alleen wordt gebruikt door de member. 

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN EIGEN RISICO 
5.1 WSM spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de trainer tijdens het programma, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van het programma aan deelnemer wordt verstrekt. WSC sluit iedere, naar redelijke wijze, aansprakelijkheid hiervoor uit.
5.2 Deelname aan de programma’s, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
5.3 De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Neem bij twijfel contact op met uw (behandeld) (huis) arts en/of specialist(en). 

ARTIKEL 6: ANNULERINGEN 
6.1 De member heeft het recht om tot 14 dagen na de inschrijvingsdatum te annuleren, maar alleen per e-mail. Bij annulering binnen de gestelde termijn, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van de gestelde termijn wordt het programma geacht te zijn goedgekeurd. De member heeft deze voorwaarden bevestigd via de 'bevestig algemene voorwaarden-knop' in de online vragenlijst via de link https://wesocialmen.com/vragenlijst of via de link van de online betaling.
6.2 Het is niet mogelijk om na deze veertien dagen het trainingsprogramma tussentijds te beëindigen met de verwachting dat de nog niet afgenomen sessies en niet bekeken videos in geld wordt terugbetaald. De member houdt deze openstaande sessies en videos tegoed. Hierop staat geen einddatum. In geval van eventuele openstaande betalingsverplichtingen, zullen deze opeisbaar blijven door het bedrijf. 

Een toelichting met een geschetst scenario: de member heeft 70% afgenomen welke hebben geleid tot het gewenst resultaat. De member besluit om niet verder te gaan met het trainingsprogramma. De niet afgenomen sessies en niet bekeken videos blijven open staan ter afname door de member. Dit op basis van deze opdrachtbevestiging met daarin de afspraken van de services in leden 1.A. t/m 1.E. De openstaande sessies en videos in dit geschetste scenario in verband met deze tussentijdse beëindiging worden niet in geld teruggestort. 

ARTIKEL 7: GARANTIES
7.1 Het bedrijf doet geen beloftes en garandeert geen bepaalde resultaten. Voorbeelden van verkregen resultaten van andere members worden gebruikt als marketingtool en als inspiratiebron. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op feiten en de testimonials zijn door de members zelf geschreven of opgenomen, en worden gedeeld met hun toestemming. 
7.2 Wanneer je het volledige programma doorloopt, actie onderneemt, het werk doet en alsnog behaal je geen resultaat, vraag ons om hulp. We doen ons best om dit probleem op te lossen zodat je alsnog de resultaten gaat behalen. Als we het alsnog niet kunnen oplossen, en je hebt de volledige training gevolgd, de documenten ingevuld, oefeningen gedaan etc, dan zullen we kijken naar andere oplossingen. Een voorbeeld is dat je (een deel van) je investering terug ontvangt.

WeSocialCOMPANY B.V.
Troelstralaan 381
1067 MX, Amsterdam
Nederland
T: +31 20 220 2103
E: hello@wesocialmen.com
©2015-2021 WeSocialMEN50plus.com

Officieel partners met Ourtime & Relatieplanet
Officieel erkend door Branchevereniging Singles Keurmerk
Onze andere labels heten WeSocialWOMEN.com & WeSocialMEN.com